HORLOGE RESTAURATIE


Het restaureren van antieke horloges is een vak apart en vergt extra vaardigheden en handwerk, er is nagenoeg nooit sprake van het simpelweg 'vervangen' van onderdelen. Het doel is om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke onderdelen te behouden, en daar waar dit niet mogelijk is zelf een historisch getrouw onderdeel te vervaardigen. Dit is een vakkundig en arbeidsintensief proces.

Heeft u een antiek horloge dat u graag wilt laten restaureren, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.